Rekrutacja 2021

OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że ze względu na obostrzenia sanitarne wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać ze strony internetowej www.mp4ciechanow.pl w zakładce Rekrutacja lub w wersji papierowej   w holu przedszkola od dnia 01 lutego 2021r.

       Wypełnione wnioski wraz załącznikami proszę wrzucać w zamkniętej kopercie do przygotowanej skrzynki w holu przedszkola w dniach 01.02 – 26.02.2021r.

Prosimy o uważną analizę składanych dokumentów oraz złożenie wymaganych podpisów.

Izabella Grabowska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia

w Ciechanowie