Rekkrutacja

OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji

do Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej www.mp4ciechanow.pl

lub w sekretariacie  od dnia 20 stycznia 2020r.

 

Wnioski prosimy składać w sekretariacie przedszkola

w dniach 20 stycznia- 21 lutego 2019r