Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Ciechanów, dn. 16    stycznia 2020r.

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  IM. „PLUSZOWEGO MISIA”

W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Lp.

             Rodzaj czynności

Termin

postępowania

rekrutacyjnego

Termin

postępowania

uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

 

20 stycznia - 21

lutego 2020r.

 

3-7sierpnia 2020r.

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

 

 

28 lutego 2020r.

 

14 sierpnia 2020r.

 

3.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola

 

 

28 lutego –

6 marca 2020r.

 

14 – 18 sierpnia 2020r.

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

16 marca 2020r.

 

 

 

21 sierpnia 2020r.

 

5.

 

Składanie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia omowy przyjęcia

 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

6.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

7.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej