Wizja przedszkola

Nowoczesne przedszkole XXI wieku, w którym wspólnie będą mogły bawić się i uczyć dzieci pełnosprawne i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w którym wszystkie dzieci będą szczęśliwe, otoczone troską i opieką z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i zdolności. 

 

 Wizja dziecka

 – absolwenta Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia

Dziecko:
 Dojrzałe emocjonalnie i społecznie
 Świadome swoich uczuć
 Otwarte i samodzielne
 Posiadające poczucie własnej wartości
 Zaradne w trudnych sytuacjach
 Dostrzegające i rozumiejące innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne
 Posiadające aktywne i twórcze podejście do problemów, umiejące szukać różnych rozwiązań
 Wytrwale dąży do wyznaczonego celu
 Radzi sobie ze stresem i frustracją
 Potrafi pracować zespołowo i dzielić się zadaniami
 Umie podjąć własne decyzje i jest za nie odpowiedzialne
 Ma jasność co do zasad i norm
 Sprawne pod względem fizycznym
 Wrażliwe ekologicznie
 Propagujące zdrowy styl życia