Historia przedszkola

Trochę historii… czyli co wiemy o naszym przedszkolu

Istniejemy już prawie 40 lat!

Decyzję o postaniu placówki podjęto w 1975 roku, a uroczyste otwarcie miało miejsce 17 kwietnia 1978 roku. 04.09.1978r. dyr. Barbara Chodkowska przywitała pierwszych 160 wychowanków i kierowała placówką do grudnia 1989 roku. Jej następczynią została Maria Majewska.

 Przełomowy był dla przedszkola rok 1997, zaczyna wtedy funkcjonować
w nim pierwszy oddział integracyjny w woj. ciechanowskim. Na początku  tylko jeden , ale z każdym rokiem przybywało dzieci niepełnosprawnych i od roku szkolnego 1998/1999 mamy już dwa oddziały integracyjne. To dzięki nim możemy realizować ideę integracji dzieci z różnymi kategoriami niepełnosprawności z dziećmi zdrowymi. Pomagają w tym nie tylko pedagodzy specjalni, ale  również psycholog, logopeda i rehabilitant. Każde dziecko niepełnosprawne ma opracowany indywidualny program pracy uwzględniający jego możliwości.

W listopadzie 2000 dyr. M. Majewska zrezygnowała z pełnienia swojej funkcji, a w wyniku konkursu stanowisko objęła Jolanta Piotrowska. W roku 2001 z rąk Rzecznika Praw Dziecka otrzymaliśmy tytuł „Lidera Integracji”.

Od września 2015 r. funkcję dyrektora pełni Izabela Grabowska.

Nasze przedszkole od początku istnienia podejmowało działania na rzecz wzmacniania i urozmaicania kontaktów ze środowiskiem. Zapraszamy reprezentantów ciekawych zawodów czy autorów książek dla dzieci. Chodzimy na koncerty, przedstawienia, wyjeżdżamy na wycieczki, organizujemy festyny. Przedszkolaki biorą udział i zdobywają liczne nagrody w konkursach organizowanych przez Centrum Kultury,   inne placówki przedszkolne, jak również w konkursach o zasięgu ogólnopolskich. Współpracujemy z innymi przedszkolami integracyjnymi w Polsce – z Łomży, Namysłowa, Chełma oraz z przedszkolem w Haldensleben w Niemczech.

Uczestniczymy w akcjach, takich jak: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Góra Grosza. Organizujemy zbiórki żywności i potrzebnych artykułów w ramach akcji „Szlachetna paczka” i „Podaruj dzieciom uśmiech w wigilijny wieczór”.

Nasze przedszkole od momentu powstania w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia  dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie będą mogli po latach powiedzieć „wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu –
o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć i odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.