Ramowy rozkład dnia

ustalony przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie
 
Rok szkolny 2014/2015
 
Godziny Plan zajęć
6.30 - 8.00
Schodzenie się dzieci. Zajęcia indywidualne i w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem wymagającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  
Zabawy indywidualne i zespołowe z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Praca indywidualna nauczyciela wspomagającego z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oddziałach integracyjnych. 
Czynności porządkowe.
7.30 - 12.30 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
8.10 - 8.20 Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.
8.20 - 8.30 Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne. Praca dyżurnych. 
8.00 - 9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
9.00 - 10.15 Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Imprezy okolicznościowe. 
10.20 - 11.40  Pobyt na przedszkolnym placu zabaw. Obserwacje przyrodnicze. Spacery i wycieczki. 
11.40 - 12.00 Czynności samoobsługowe w szatni. Przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 Obiad. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się. Mycie zębów po posiłku. 
12.30 Rozchodzenie się dzieci zapisanych na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
12.30 - 14.10  Relaksacja, zabawy integracyjne i zabawy dydaktyczne. Zabawy wg zainteresowań. Praca kompensacyjno- wyrównawcza (indywidulana i w zespole). Pobyt na powietrzu. 
14.10 - 14.20 Zabawa ruchowa w sali lub na powietrzu.
14.20 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i porządkowe. Pomoc w nakrywaniu do posiłku. 
14.30 Podwieczorek
12.30 - 14.30 Zajęcia dodatkowe typu gimnastyka korekcyjna, katecheza 
15.00 - 17.00 Aktywność własna dzieci. Zabawy w sali i na powietrzu. Zajęcia o charakterze wyrównawczym. Kontakty indywidulane z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci. 
17.30 Koniec zajęć w przedszkolu. 
** W grupie dzieci 3-4-letnich w godz.12.00-13.00 - leżakowanie
    Pora letnia: W godzinach 12.00 -13.10 w grupach starszych prace na placu zabaw.
 
Zajęcia dodatkowe:
  • katecheza – 2 razy w tygodniu dla chętnych dzieci 6 letnich
  • rytmika – 1 raz w tygodniu
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe z rehabilitantem – 1 raz w tygodniu w każdym oddziale integracyjnym
  • język angielski – 2 razy w tygodniu dla dzieci 5 i 6 letnich