Spotkanie ze Związkiem Piłsudczyków RP TPJP okręg Ciechanów

 

Dnia 23.11.2018r. odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie ze Związkiem Piłsudczyków RP TPJP okręg Ciechanów. Owe spotkanie miało na celu kultywowanie tradycji piłsudczykowskiej i niepodległościowej oraz  wychowanie patriotyczne i proobronne dzieci.  Zaproszonym gościom serdecznie  dziękujemy za cenną lekcję oraz wspaniałe spotkanie !