13.11.2018 r. u dzieci z grupy „Uszatki” oraz „Krasnoludki” miało miejsce spotkanie z serii „ciekawi ludzie”. Dzieci odwiedził Strażak. Strażak przybył z wielkim sprzętem medycznym oraz zapoznał dzieci z zawodem , który wykonuje i zagrożeniami jakie mogą się pojawić podczas zabawy zapałkami i urządzeniami elektrycznymi. Nasz gość omówił  zasady udzielania pierwszej pomocy jaką dzieci mogą udzielić w razie potrzeby. Dzieci miały okazję wysłuchać informacji na temat, jak pomóc sobie i koledze/koleżance w przypadku urazu. Dzieci poznały numery telefonów ratunkowych, które powtarzały co jakiś czas  podczas całego spotkania. Duże wrażenie na przedszkolakach  zrobił „Fantom” na którym dzieci uczyły się sztucznego oddychania oraz reanimacji. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności dorosłych. Zdobyta wiedza sprawiła, że przedszkolaki poczuły się „małymi ratownikami”. Na zakończenie dzieci wręczyły Strażakowi drobny upominek oraz własnoręcznie przygotowane prace plastyczne i zaprosiły do wspólnego zdjęcia. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy  Panu Sebastianowi Macfałda za zorganizowanie dla dzieci ciekawych zajęć i poświęcenie swojego cennego czasu. Zapraszamy ponownie.