W miesiącu styczniu zorganizowano konkurs  plastyczny  dla dzieci i rodziców „Zimo baw się z nami”. Był to konkurs międzyprzedszkolny. Wzięło w nim udział 14 dzieci. Prace wykonały dzieci z rodzicami w domu i dzieci z nauczycielkami w przedszkolu. Konkurs został rozstrzygnięty 18 I 2017 r. 11 dzieci otrzymało dyplomy i prezenty za udział. Troje dzieci wyróżniono I , II i III miejscem.