INFORMACJA 13.03.2020

                                  Szanowni Państwo

 

Ze względu na bezpieczeństwo, uprzejmie informujemy,
że najlepszą formą kontaktów 
 z Przedszkolem jest telefon,

a do przesyłania korespondencji - droga mailowa

Kontakt osobisty jest możliwy w najpilniejszych sprawach,
które nie mogą być załatwione zdalnie.

Dla wspólnego dobra zachowajmy
ostrożność w najbliższym czasie.

 

Dyrektor i Pracownicy MP4

 

OGŁOSZENIE REKRUTACJA 13.03.2020

W związku z komunikatem Premiera

z dnia 11.03.2020r. dotyczącym obowiązku zamknięcia przedszkoli
i szkół, listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone   
w pierwszym dniu po zakończeniu kwarantanny.

 

Izabella Grabowska

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie

KOMUNIKAT

W związku z decyzją Premiera z dnia 11.03.2020r.

w dniach 12-13marca 2020r. przedszkole będzie pełniło wyłącznie funkcję opiekuńczą. W związku z tym proszę o przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach braku opieki. Dzieci będą mogły przebywać w placówce w godzinach pracy przedszkola. Od 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r. przedszkole będzie zamknięte.

W tych dniach dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola.

Dzieci powinny pozostać         w domu i nie kontaktować się z innymi osobami.

 

Izabella Grabowska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

 

.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie rekrutacji

 

do Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

 

 im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie na rok szkolny 2020/2021.

 

Informujemy, że wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej www.mp4ciechanow.pl

 

lub w sekretariacie  od dnia 20 stycznia 2020r.

 

 

 

Wnioski prosimy składać w sekretariacie przedszkola

 

w dniach 20 stycznia- 21 lutego 2020r.

 

 

 

 

 

Cała Polska czyta dzieciom :)

Mowy, empatii ani zachowań społecznych – czyli tego, co czyni nas ludźmi – nie można się nauczyć z mediów i urządzeń, do tego potrzebna jest bliska, emocjonalna więź z żywym dorosłym, jego przykład i tysiące godzin ćwiczeń w mówieniu i słuchaniu.

 

Zapraszamy bardzo serdecznie do głośnego czytania wszytskich chętnych RODZICÓW, DZIADKÓW, KREWNYCH w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom''.

Dogodny dla Państwa termin konsultujemy z Nauczycielką grupy.

ZAPRASZAMY! :) 

 

 

Jeżeli od najmłodszego wieku będziemy im codziennie czytać, i jeśli będą widziały, że my także sobie czytamy – wychowamy czytelników, bo dzieci będą postrzegały czytanie jako coś naturalnego i ważnego, skoro tak traktują je dorośli.