KOMUNIKAT DYREKTORA ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W GRUPIE WESOŁE MISIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat  Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

 

im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie

 

z dnia 4 listopada 2020r.

 

dotyczący czasowego zawieszenia zajęć w grupie II „WESOŁE MISIE”

 

 

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu dzieci, na podstawie  § 18 ust. 2a rozporządzenia MEN z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa    i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz za zgodą organu prowadzącego przedszkole zawieszam zajęcia w formie stacjonarnej od dnia 5 listopada 2020r.  do dnia 6 listopada 2020r. w grupie II „Wesołe Misie”.

 

 

 

W związku z powyższym, na podstawie §1 pkt. 1 Rozporządzenia MEN                               z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem    COVID-19 (Dz.U.z 2020r., poz.1394) zawieszone zajęcia będą realizowane                         z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

 

 

                                            

 

                                              Izabella Grabowska

 

                                                 Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4

 

                                                 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia”

 

                                              w Ciechanowie