INFORMACJA DLA RODZICÓW WAKACJE

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

 

        INFORMUJĘ, ŻE DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW DYŻUR WAKACYJNY DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W CIECHANOWIE W MIESIĄCU LIPCU 2020R. ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 10 W CIECHANOWIE, UL.BATALIONÓW CHŁOPSKICH  4 , A W MIESIĄCU SIERPNIU 2020 R. W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4, UL. T. WYRZYKOWSKIEGO 9.

 

        RODZICE DZIECI, KTÓRZY ZAPISANI SĄ NA DYŻUR WAKACYJNY, PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE „KARTY ZAPISU DZIECKA (DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.mp4ciechanow) ORAZ PODPISANIA STOSOWNEJ UMOWY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD  15 CZERWCA 2020R. DO 19 CZERWCA 2020R. W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.

 

        NIE PODPISANIE UMOWY WE WSKAZANYM TERMINIE SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH NA DYŻUR WAKACYJNY.