Informacja o planowanym uruchomieniu przedszkola od 18 maja 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym,  ponowne uruchomienie przedszkola planowane jest od dnia 18 maja 2020r.

 

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i Organu Prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy więc od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Jednocześnie przypominam, że przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 24 maja 2020r.

 

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

 

Procedury, po ostatecznym opracowaniu i zatwierdzeniu,  umieszczone będą na stronie internetowej przedszkola w nowotworzonej zakładce COVID-19.