Informacja dotycząca pracy przedszkola w okresie lipiec-sierpień

 

 

Szanowni Rodzice

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami, informuję, że harmonogram pracy przedszkoli w okresie lipiec - sierpień zostanie przedstawiony                     w pierwszym tygodniu czerwca. Po ustaleniu, ilu rodziców zadeklaruje chęć skorzystania z opieki przedszkolnej, poinformujemy, czy dotychczas stosowana                        w Ciechanowie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, będzie możliwa               w obecnej sytuacji epidemicznej. Przy obowiązujących zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej, rozważamy ewentualność ustalenia nowego wariantu organizacji przedszkoli w tym czasie, włącznie z rezygnacją z dotychczas stosowanego systemu. Kierując się troską       o zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców i pracowników, wszelkie nowe ustalenia w tej kwestii, organ prowadzący podejmie z rozwagą, po konsultacjach z dyrektorami przedszkoli i ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów.

 

 Izabella Grabowska

Dyrektor Przedszkola