Podpisywanie umów 2019-2020

 

 

U W A G A !

 

 

 

Podpisywanie umów na świadczenieusług przedszkolnych dla dzieci  narok szkolny 2019/2020 odbywać siębędzie w sekretariacie przedszkola wterminie:

 

 

 

27.05.2019 r. -  07.06.2019 r.

 

w

 

 

 

godzinach 8.00- 15.00.

 

 

 

Brak podpisanej umowy skutkuje skreśleniem zlisty dzieci przyjętych do przedszkola.