Rekrutacja 2021

OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że ze względu na obostrzenia sanitarne wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać ze strony internetowej www.mp4ciechanow.pl w zakładce Rekrutacja lub w wersji papierowej   w holu przedszkola od dnia 01 lutego 2021r.

       Wypełnione wnioski wraz załącznikami proszę wrzucać w zamkniętej kopercie do przygotowanej skrzynki w holu przedszkola w dniach 01.02 – 26.02.2021r.

Prosimy o uważną analizę składanych dokumentów oraz złożenie wymaganych podpisów.

Izabella Grabowska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia

w Ciechanowie

Cała Polska czyta dzieciom :)

Mowy, empatii ani zachowań społecznych – czyli tego, co czyni nas ludźmi – nie można się nauczyć z mediów i urządzeń, do tego potrzebna jest bliska, emocjonalna więź z żywym dorosłym, jego przykład i tysiące godzin ćwiczeń w mówieniu i słuchaniu.

 

Zapraszamy bardzo serdecznie do głośnego czytania wszytskich chętnych RODZICÓW, DZIADKÓW, KREWNYCH w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom''.

Dogodny dla Państwa termin konsultujemy z Nauczycielką grupy.

ZAPRASZAMY! :) 

 

 

Jeżeli od najmłodszego wieku będziemy im codziennie czytać, i jeśli będą widziały, że my także sobie czytamy – wychowamy czytelników, bo dzieci będą postrzegały czytanie jako coś naturalnego i ważnego, skoro tak traktują je dorośli.

 

 

 

PRZEDSZKOLNY PUNKT WYMIANY KSIĄŻEK

Prosimy chętnych rodziców wraz z dziećmi              o przyniesienie do przedszkola przeczytanych i już nieużywanych książek. Zostaną one wystawione  na głównym holu przedszkola w celu wypożyczania do domu przez zainteresowane dzieci. Książki prosimy przynosić do grupy Maluszków, w której zostaną przekazana szczegółowe informacje.

Zachęcamy serdecznie do współpracy!